Проекти

Фирмата е участвала в изпълнението на следните проекти:

  • Изготвяне на анализи „Разходи-Ползи“ за пътища по три направления от РПМ на България (Видин-Ботевград, Русе–Велико Търново и Калотина-София);
  • Изготвяне на Генерален план за организация на движението на гр. Ловеч;
  • Техническа помощ и консултации за попълване на данни за транспортно натоварване и изготвяне на проект за Временна организация на движението по реп. път I-6 в регулацията на с. Челопеч;
  • Техническа помощ и консултации за изготвяне на екзекутивна документация на канализационната и водопроводната мрежи в гр. Оряхово.

Членовете на нашия екип са участвали в следните проекти:

  • Разработване на нова инфраструктура в гр. Пловдив, техническа оценка (дю дилиджънс) на пътна рехабилитация и оценка за готовност въз основа на резултатите на капацитета за управление и поддръжка на пътища към Европейската банка за възстановяване и развитие;
  • Разработване на програма за устойчиво развитие и внедряване на иновативни решения в рамките на проект „Интегриран градски транспорт на гр. Плевен”;
  • Изготвяне на подробно прединвестиционно проучване за системата на градския транспорт на гр. Габрово.
Projects