Услуги

Моделиране и анализ на трафика

      >  Моделиране на транспортни мрежи на макро ниво (PTV VISUM)

      >  Моделиране на транспортни мрежи на микро ниво (PTV VISSIM, PTV VISWALK)

      >  Изготвяне на транспортно-комуникационни анализи

      >  Оптимизиране на циклограми за светлинно-регулирани кръстовища

Изготвяне на стратегически документи в сферата на транспорта и инфраструктурата

      >  Разработване на Генерални планове за организация на движението и Транспортни схеми

      >  Изготвяне на анализи „Разходи-Ползи“ за инфраструктурни обекти

      >  Изготвяне на проекти за временна организация на движението

 

bg_BGBulgarian