Проекти

Проекти с транспортно моделиране

> Оценка на въздействието на трафика и стратегия за паркиране във връзка с актуализация на Генерален план на Летище София

> Транспортно моделиране във връзка с ПКТП за участъци от Трети градски ринг, гр. София

> Проект за изграждане на допълнителна инфраструктурна свързаност на Индустриален парк София- Божурище

> Транспортно моделиране във връзка с анализ разходи-ползи за участъци от Обходен път на гр. Казанлък, Обходен път на гр. Ямбол и Обходен път на гр. Оряхово

> Предпроектно проучване за нова линия на градски транспорт в гр. Каунас, Литва

> Разработване на транспортен модел и оптимизация на транспортната схема на гр. Добрич

> Разработване на транспортен модел и програма за изпълнение на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на гр. Ниш, Сърбия

> 4 бр. проекти за изработване на транспортни модели във връзка с оптимизация на организацията на движение в Клайпеда, Литва

> 10+ проекта, свързани с анализ и моделиране на трафика за доказване на транспортно-комуникационна обезпеченост

Други проекти

> Генерален план за организация на движението на   гр. Ловеч

> Изготвяне на анализи „Разходи-Ползи“ за пътища по три направления от РПМ на България (Видин-Ботевград, Русе–Велико Търново и Калотина-София)

> Техническа помощ и консултации за попълване на данни за транспортно натоварване и изготвяне на проект за Временна организация на движението по реп. път I-6 в регулацията на с. Челопеч

bg_BGBulgarian