Проекти

Проекти, свързани с анализ и моделиране на трафика за доказване на транспортно-комуникационна обезпеченост

      >  Жилищен комплекс в гр. София (площ – 158 дка; жители – 10 000)

      >  Многофункционална сграда с жилища, магазини и подземни гаражи в гр. София (РЗП – 29 300 м2; паркоместа –  240 бр.)

      >  Многофункционална сграда с жилища, магазини и подземни гаражи в гр. София (РЗП – 29 100 м2; паркоместа – 224 бр.)

      > Разширение на логистичен център в Индустриален парк София – Божурище (паркоместа –  131 бр.)

      >  Хотел с коферентен комплекс, заведения за хранене и подземен паркинг в гр. София (РЗП – 45 190 м2; паркоместа – 306 бр.)

      >  Изграждане на ритейл парк в гр. Бургас (паркоместа –  220 бр.)

      >  Комплекс от смесен тип с магазини, офиси, жилища и подземен паркинг в гр. Пловдив (РЗП – 159 300 м2; паркоместа – 1 384 бр.)

      >  Многофункционален комплекс в гр. София (РЗП – 120 000 м2; паркоместа – 800 бр.)

Проекти, свързани с организация на движението

      >  Изготвяне на Генерален план за организация на движението на гр. Ловеч

      >  Техническа помощ и консултации за попълване на данни за транспортно натоварване и изготвяне на проект за Временна организация на движението по реп. път I-6 в регулацията на с. Челопеч

      >  4 бр. проекти за изработване на транспортни модели във връзка с оптимизация на организацията на движение в Клайпеда, Литва

Други проекти

      >  Изготвяне на анализи „Разходи-Ползи“ за пътища по три направления от РПМ на България (Видин-Ботевград, Русе–Велико Търново и Калотина-София)

      >  Разработване на транспортен модел и оптимизация на транспортната схема на гр. Добрич

      >  Разработване на транспортен модел и програма за изпълнение на План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на гр. Ниш, Сърбия

bg_BGBulgarian